گروه محصولات

تاثیر مثبت بادهای موسمی بر مزرعه‌های بادی هند

79/1397

خلاصه

سرعت باد در هند ، در فصل موسمی 2018 ، 20 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت در برخی نواحی بادخیز است. این سرعت بیشتر باد باعث افزایش بهره‌وری مزرعه‌های بادی هند شده که بسیار مطلوب سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی فعال در این زمینه است چراکه در سه سال گذشته در طی فصل‌های موسمی، سرعت باد کمتر از میانگین سرعت بوده است.به نام خدا

بادهای موسمی به تغییر جهت بادهای غالب بدلیل تغییر فصل اطلاق می‌شود که معمولا با تغییر اقلیمی همراه است. معمولا منظور از بادهای موسمی، بادهای موسمی آسیایی شامل هند و کشورهای جنوب شرقی است که در مجاورت اقیانوس قرار دارند.

تاثیر مثبت بادهای موسمی بر مزرعه های بادی هند

سرعت باد در هند ، در فصل موسمی 2018 ، 20 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت در برخی نواحی بادخیز است. این سرعت بیشتر باد باعث افزایش بهره‌وری مزرعه‌های بادی هند شده که بسیار مطلوب سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی فعال در این زمینه است چراکه در سه سال گذشته در طی فصل‌های موسمی، سرعت باد کمتر از میانگین سرعت بوده است. از آنجایی که سرعت باد در فصل موسمی بیشترین سرعت را دارد، سرعت کم باد در چند سال گذشته باعث تردید در سرمایه‌گذاری دراین بخش مخصوصا دو ایالت کلیدی بادخیز Tamil Nadu و Andhra Pradesh شده بود که حالا با مطالعات وضعیت باد در 2018 ، امید حفظ روند توسعه این بخش وجود دارد.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیرو کنسل شدن چند پروژه بزرگ بدلیل اقتصادی نبودن تولید ثبت شده نسبت به وام دریافتی، کند شده است. در حالیکه افزایش سرعت باد خبر خوبی برای دارندگان نیروگاه بادیست، توسعه دهندگان نیروگاه بادی باید به تغییرات در سرعت باد جهت ارزیابی اقتصادی توجه ویژه داشته باشند.

تاثیر مثبت بادهای موسمی بر مزرعه های بادی هندوستان


نظرات
ارسال نظر

5/5 0 0 0
اخبار مرتبط