تمیز کردن پنل نگهداری پنل نگهداری نیروگاه خانگی برق خورشیدی نیروگاه خانگی نیروگاه خورشیدی انرژی تجدیدپذیر هورایش هور پیشگام انرژی هورایش فتوولتائیک ماژول
گروه محصولات

دستورالعمل مراقبتی سیستم خورشیدی
پنل های فتوولتائیک

✔️ پاک کردن خاک و نخاله های موجود بر روی پنل فتوولتائیک : باید به صورت تمیز پاک شود. برای تمیز کردن فقط از آب استفاده شده و استفاده از سایر حلال ها امکان پذیر نیست

✔️ چک کردن سلامت فیزیکی و ظاهری کلیه پنل های موجود در سیستم خورشیدی: جایگزین نمودن پنل آسیب دیده با پنل سالم با همان مشخصات فنی 
 

تمیز کردن پنل خورشیدی -آموزش✔️ چک کردن کابل های شل شده در ترمینال های موجود مربوط به پنل فتوولتائیک، آرایه های فتوولتائیک و سایر موارد مشابه : محکم کردن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن اتصالات کابل ها : جایگزین کردن کابل ها، در صورت نیاز 


اتصالات پنل خورشیدیمبدل خورشیدی

✔️ چک کردن قابلیت های اینورتر اعم از قابلیت قطع اتوماتیک (در صورت نبودن منبع توان شبکه) : جایگزین نمودن اینورتر در صورت وجود چنین خطایی 

✔️ چک کردن وضعیت تهویه هوا : تمیز کردن گرد و خاک و غبار موجود در سیستم تهویه هوا 

✔️ چک کردن کابل های شُل شده در ترمینال های اینورتر : محکم کردن اتصالات مربوطه

✔️ چک کردن دمای عملکرد (در صورت غیر عادی بودن) : عوض کردن آن


اینورتر خورشیدی المانیکابل ها 

✔️ چک کردن شرایط کابل ها اعم از ساییدگی ، پیچیدگی یا پارگی : عوض کردن کابل ها در صورت نیاز 

✔️ چک کردن ترمینال کابل ها جهت مشاهده علائم سوختگی، نقطه جوش یا ذوب شدگی و یا شل شدن اتصالات : محکم کردن اتصالات مربوطه یا جایگزین نمودن اقلام مربوطه در صورت نیاز


 

کابل برق خورشیدیجعبه تقسیم یا جعبه اتصالات

✔️ چک کردن ترمینال کابل ها اعم از ساییدگی و پاره شدگی و یا شل شدگی : محکم نمودن اتصالات مربوطه یا جایگزین نمودن تجهیزات مربوطه در صورت نیاز 

✔️ چک کردن برچسب نکات هشدار دهنده : جایگزین نمودن برچسب نکات هشدار دهنده در صورت لزوم

✔️ چک کردن ظاهر فیزیکی : تعویض آن


 

اقلام عایقی نیروگاه 

✔️ چک کردن قابلیت عملکرد عایق ها : جایگزین نمودن


 

سیستم زمین و ارتینگ

✔️ بررسی کردن شرایط کابل های مربوط به سیستم زمین : جایگزین نمودن در صورت لزوم


 

نیروگاه فتوولتائیک  

✔️ چک نمودن ظاهری و فیزیکی اتصالات مربوط به سیستم زمین : محکم نمودن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن یکپارچگی کابل سیستم زمین : عیب یابی و جایگزین نمودن در صورت لزوم 

نیروگاه برق خورشیدی
 اتصالات فلزی استراکچر سیستم فتوولتائیک مربوط به ارت صاعقه

✔️ چک کردن شرایط اتصالات کابل : تعویض نمودن در صورت لزوم 

✔️ چک کردن و رویت ظاهری و فیزیکی اتصال کابل : محکم نمودن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن یکپارچگی اتصال ارت صاعقه  : عیب یابی و تعویض کردن در صورت لزوم


منبع