گروه محصولات

انواع آبگرمکن خورشیدی خانگی و صنعتی موجود در بازار امروز

256/1397

خلاصه

در این نوع آبگرمکن های خورشیدی مایع گرم شونده ( آب ) به صورت مستقیم انرژی ( حرارت ) خود را از جذب کننده انرژی خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت می کند. 2- آبگرمکن های خورشیدی جریان غیر مستقیم ( بسته ) : در این نوع از آبگرمکن های خورشیدی مایع یا آب درون مخزن حرارت ( انرژی گرمایی ) خود را به صورت مستقیم از شیشه های جذب انرژی خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت می کند و سپس به مایع ( آب ) که درون لوله مسی (Copper) که یا داخل مخزن تعبیه شده است یا درون شیشه های جاذب که بستگی به مدل آبگرمکن خورشیدی دارد ، منتقل میکند.
انواع نوع تماس در آبگرمکن های خورشیدی (Solar)

آبگرمکن های خورشیدی بر اساس نوع تماس بین دو سیال به دو دسته ( Category ) تقسیم بندی می شوند :

1- آبگرمکن‌های خورشیدی جریان مستقیم ( باز ) :

در این نوع آبگرمکن های خورشیدی مایع گرم شونده ( آب ) به صورت مستقیم انرژی ( حرارت ) خود را از جذب کننده انرژی خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت می کند.

2- آبگرمکن های خورشیدی جریان غیر مستقیم ( بسته ) :

در این نوع از آبگرمکن های خورشیدی مایع یا آب درون مخزن حرارت ( انرژی گرمایی ) خود را به صورت مستقیم از شیشه های جذب انرژی خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت می کند و سپس به مایع ( آب ) که درون لوله مسی (Copper) که یا داخل مخزن تعبیه شده است یا درون شیشه های جاذب که بستگی به مدل آبگرمکن خورشیدی دارد ، منتقل میکند.

لیست قیمت انواع آبگرمکن خورشیدی ساده و هوشمند


برگزاری دوره آموزشی انرژی خورشیدی
جریان مستقیم

معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی

جریان غیرمستقیم
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی


انواع آبگرمکن های خورشیدی (Solar) جریان مستقیم :

این نوع آبگرمکن های خورشیدی دارای مدل های مختلفی هستند از جمله:

آبگرمکن های خورشیدی فلوتردار یا شناور ، هوشمند (کنترل بیشتر بر روی دما) ، پروانه ای (برای مصارف صنعتی و استخر ها)
آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی پروانه ای
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدیانواع آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون Thermo Siphon (جریان مستقیم)

آبگرمکن های خورشیدی فلوتردار یا شناور :

در این نوع از آبگرمکن های خورشیدی یک مخزن فلوتر که دارای یک شناور است بر روی آن تعبیه شده است که با برداشت آب گرم از مخزن اصلی آبگرمکن خورشیدی ، سطح آب در مخزن فلوتر پایین رفته و کاهش پیدا میکند و شناور اجازه ورود آب سرد را به مخزن آبگرمکن خورشیدی می دهد و در نتیجه مخزن اصلی آبگیری می شود.

آبگرمکن خورشیدی فلوتردار
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی در سایت هورایش

آبگرمکن خورشیدی هوشمند
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی در سایت هورایش


آبگرمکن خورشیدی هوشمند :

این نوع آبگرمکن خورشیدی دارای کنترل پنل تصویری هوشمند است که با داشتن یک سنسور دما و سطح و شیر برقی در داخل مخزن در ورود آب سرد به مخزن آبگرمکن خورشیدی تمام مراحل آبگیری و گرمایش به صورت هوشمند و با برنامه ریزی انجام میگیرد.
تصمیم گیری در خصوص انتخاب انواع آبگرمکن های خورشیدی ترموسیفون Thermo Siphon ( جریان مستقیم )

✅ امکان استفاده از سیستم کنترل مرکزی به دلیل نیاز به آشنایی نسبی به طرز عملکرد کنترل مرکزی
✅ نوع بکاربری آبگرمکن خورشیدی ( اماکن عمومی ، خصوصی و ... )
✅ میزان مصرف آبگرم در طول شبانه روز ( مثلا نیاز به موازی کردن آبگرمکن ها باشد یا نه )
✅ در ساختمان های مسکونی شهری پیشنهاد شرکت هورایش استفاده از سیستم هوشمند می باشدآبگرمکن‌های خورشیدی پروانه ای ( جریان مستقیم )

آبگرمکن خورشیدی پروانه ای (جریان مستقیم)
معرفی انواع آبگرمکن خورشیدیمعرفی انواع آبگرمکن خورشیدیاین نوع آبگرمکن های خورشیدی جهت پروژه ها با حجم مصرف آب گرم بهداشتی بالاتر از هزار و پانصد لیتر در روز توسط واحد طراحی شرکت هورایش، محاسبه و طراحی و اجرا می شود.


انواع آبگرمکن خورشیدی جریان غیر مستقیم

4 مدل عمده :


آبگرمکن خورشیدی هیت پایپ

معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی


آبگرمکن خورشیدی U-PIPE

معرفی انواع آبگرمکن خورشیدیآبگرمکن خورشیدی کویل دار

معرفی انواع آبگرمکن خورشیدیآبگرمکن خورشیدی Direct Flow

معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی

برگزاری دوره آموزشی انرژی خورشیدی

نظرات
ارسال نظر

مقالات مرتبط